23:00
تبلیغات
693 views
سعید عرب : گاهی وقت ها واسه عشق مردم هر عذابی و به جونت می خری واسه بغضت سرت و بالا بگیر وقتی پرچمت و بالا می بری من شکستتم به جونم می ...
659 views
عماد : هنوزم درست مثل کوه پشتمی که حتی زمونه تو رو پیر نکرد جونیت و تو قاب عکس جا بذار به چهرت نگاه کن که تغییر کرد یه عمر واسه آینده پیش ...
710 views
کامران عمرانی
660 views
سعید آسایش : تو بگو چیکار کنم با این همه درد خدا با این همه غم خدا تو بگو چیکار کنم با این همه درد خدا با این همه غم خدا نمی دونی ...
سایر صفحات:
نرم افزار های مورد نیاز :