19:07
تبلیغات
1,637 views
نیما علامه : رفتنتو هرگز باور نمیکردم چجوری بعد از تو به خونه برگردم دلگیرم از دنیا که از تو دورم کرد یه جوری رفتی که دنیا صبورم کرد رفتی بی خداحافظ از منی که ...
سایر صفحات:
نرم افزار های مورد نیاز :