13:00
تبلیغات
متن ترانه
دو ویژگی داشته است، اول این که به « یاس » در میان خواننده ھای زیرزمینی رپ یا گفت آواز، یاسر بختیاری مسائل اجتماعی حساس بوده و دوم این که برخلاف دیگر خوانندگان این نوع موسیقی، از کلمات رکیک استفاده نیز « بارکد » نمی کند. احتمالا به ھمین دلایل است که نوع محبوبیتش نیز با دیگران متفاوت است و عوامل فیلم .موفق شده اند برای استفاده از موسیقی او در تیتراژ پایانی فیلم، مجوز بگیرند رفتیم. او پیش از ھر چیز، در گفت و گو با آی سینما به این موضوع اشاره می کند « یاس » به ھمین بھانه به سراغ نیز « بارکد » که به دنبال گرفتن مجوز برای ادامه فعالیت ھایش نیست، او درباره نحوه ھمکاری اش با عوامل بھرام (رادان)، از دوستان خوب من است، وقتی این موضوع را با من درمیان » : این طور توضیح می دھد گذاشت، مصطفی کیایی را به عنوان کارگردان فیلم معرفی کرد و بعد از آن ھم نسخه ای از فیلم نامه را خواندم. البته برای اجرای تیتراژ، فیلم را ھم دیدم. به نظرم فیلم جالبی آمد و ایده جالبی ھم داشت .» را « بارکد » این خواننده، در ادامه درباره واکنش برخی از طرفدارانش که آھنگی از او، شبیه به آھنگ تیتراژ بله، حدود چھار سال پیش این ترک را ساخته بودم و فقط برای این که موسیقی با حال » : شنیده بودند، نیز می گوید و ھوای فیلم ھماھنگ شود، بخش ھایی از متن آن را تغییر دادم .» طرفداران موسیقی رپ نیز از اکران « بارکد » از او می پرسیم فکر می کند با وجود موسیقی و اجرای او در فیلم و درباره این که خودش چقدر به سینما «. شاید... اصلا نمی دانم » : فیلم در سینما استقبال کنند؟ که پاسخ می دھد زیاد به سینما نمی روم، نه اینکه بگویم فیلم ھای خارجی بھترند یا خارجی پسند و خارجی » : می رود، می گوید پرست ھستم، اما فیلم ھای ایرانی را خیلی کم می بینم. در واقع زیبایی شناسی فیلم برایم خیلی مھم است، اما فیلم ھای ایرانی ھم نقاط مثبتی دارند، مثلا سراغ سوژه ھای جالبی می روند .» یاس در ادامه درباره این که فکر می کند سلیقه نسل جوان چقدر در فیلم ھای سینمای ایران دیده می شود، می گوید: یک موقعی ھست که آدم ھا به خاطر ھنر و ذوقشان داخل بازی ھستند و یک مواقعی ھم ھست که به خاطر » سیاست حضور دارند. در واقع باید سیاست بازی را بلد باشی تا حضور داشته باشی و این یعنی متاسفانه همه چیز منوط به ھنرت نمی شود. چیزی که الان می بینم این است که حضور در سینمای ایران، به این شکل است. ھر کس که قدرت بیشتری دارد، حضور دارد و مانده است و کسانی که ذوق و ھنر دارند و جزو استعدادھای جوان به حساب می آیند در این بازی حضور ندارند، فکر می کنم باید مثل ھمین حالا که جوان ھا نشان داده اند چه کارھای جالبی می توانند بسازند، به آن ھا اجازه فعالیت بیشتری داد .» با توجه به این که در سی و چھارمین جشنوراه فجر، بیشترین جوایز به یک فیلم اولی و استعداد جوان اختصاص را نیز می پرسیم، فیلمی که « ابد و یک روز » یافته بود، نظر او را درباره فیلم تحسین شده این جشنواره یعنی به نظرم بدتر از این ھا ھم در » : متھم به سیاه نمایی شده بود، یاس که این فیلم را دیده ...
مشخصاتآهنگ
نام خواننده : نام آهنگ :      تنظیم : میکس و مستر :      آهنگ ساز:
لینک دانلود آهنگ با کیفیت های مختلف
گزارش خرابی لینک
نظرات کار بران

نرم افزار های مورد نیاز :