23:26
تبلیغات
2,290 views
دو ویژگی داشته است، اول این که به « یاس » در میان خواننده ھای زیرزمینی رپ یا گفت آواز، یاسر بختیاری مسائل اجتماعی حساس بوده و دوم این که برخلاف دیگر ...
814 views
یاسر بختیاری (یاس)
Rap , Hip Hop
سایر صفحات:
نرم افزار های مورد نیاز :